EuroJackpot - Neliela palīdzība, lai izprastu kā darbojas

EuroJackpot Jaunākie loterijas skaitļi

Euro Jackpot Uzvarētāju skaitu
piektdiena 21. aprīlis 2017, nedēļa 16.

Uzvarētāju skaitu
27
31
44
46
49
Star numuri
06
08

Neliela palidziba, lai izprastu ka darbojas EuroJackpot’s.

(Pazistams ari ka Euro Lotto, Euro Lottery, EuroJackpot).

2012.gada 23. marta EuroJackpot’s piedzivoja Eiropas limena debiju, tacu to bija iespejams spelet jau 2012. gada 17. marta.

EuroJackpot’s ir centies uzsakt darbibu jau ilgu laiku, bet tas ir ticis aizkavets, jo EuroJackpot’s ir alternativa tadai spelei ka Euro Millions, kas ir liegusi pieeju izlozem no citam valstim. Tas nebija apstridams lidz bridim, kad Vacija velejas nemt dalibu jaunaja EuroJackpot’a, pateicoties tam spele kluva pieejama ari parejai Eiropas sabiedribai.

EuroJackpot’am vajadzeja tadu lielu valsti Vacija ar vairakiem milijoniem iedzivotaju un beidzot Vacija izlema, ka bus dala no EuroJackpot’a.

Papildinot Vaciju, ari Italija, Spanija, Holande, Norvegija, Danija, Slovenija un Somija 2013. gada 1. Februari pievienojas EuroJackpot’am kopa ar tadam valstim ka Zviedrija, Islande, Latvija, Lietuva, Horvatija. Šobrid EuroJackpot’s atškiriba no Euro Millions ir pieejams visam Eiropas valstim. Tas nozime, ka vairak ka 730 milijoni iedzivotaji no visas Eiropas var spelet EuroJackpot’u katru piektdienu. Katra valsts pati izvelas piedalities, tacu dalibnieki, kuri nav dalibvalstu pilsoni spele piedalities nedrikst.

2013. gada 1. februari EuroJackpot’am papildinoties ar jaunam valstim tika atsaukts sakotnejais noteikums, ka bumbas var tikt samaisitas tikai 12 reizes. Tagad galeja robeža 90 milijoniem Eiro (aptuveni 63 milijoni latu) ir jasaglaba, tatad spelei ir javar sevi atmaksat.

Tas nozime – ja populacija ir aptuveni 170 milijoni potencialo pilsonu, bet ir jaatskaita cilvekus, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu ( jo vini pec likuma nedrikst spelet EuroJackpot’u), tad atliek aptuveni 120 milijoni cilveku, kas iespejams speles šo speli. Gaidams, ka katru nedelu EuroJackpot’s pardos aptuveni 50 milijonus iespejamo laimestu slejas. Katra sleja maksa 2 Eiro.

Katru piektdienu EuroJackpot’a laimejušie skaitli, tiek izlozeti Helsinkos, Zviedrija, un pec tam Vacija un Danija tie tiek apstiprinati. Katru piektdienas nakti tiek garantets laimests vismaz 10 milijonu Eiro apmera, ar noteikumu , ka ir uzmineti 5 Jackpot’a laimigie skaitli un speleta papildspele, kura uzmineti ari 2 papilspeles skaitli. Pedejas speles terminš ir plkst. 19:00 (pec Centraleiropas laika +1 GMT), skaitli tiek izstradati lidz plkst. 21:00 (pec Centraleiropas laika +1 GMT) un šeit tie tiek publiceti 23:00 (pec Centraleiropas laika +1 GMT).

Maksimalais EuroJackpot’s ir 90 milijoni Eiro, EuroJackpot’a nacionalas kompanijas ir izlemušas uzlikt šadu maksimumu, jo ja tas parsniedz šo naudas daudzumu, tad atlikusi nauda liktu škersli citam izlozem.

Šis ir labs veids ka parliecinaties, ka laimests neizaugs parak liels, jo nav pratigi kadam laut laimet vairak ka 90 milijonus Eiro, jo tas ir vairak ka pietiekams naudas daudzums, kas jebkuram eiropietim butu nepieciešams, pat 10 milijoni Eiro ir vairak ka butu nepieciešams.

Ka darbojas ši spele: Speles tvertne ir 50 bumbas ar skaitliem no 01 lidz 50, no šim piecdesmit bumbam EuroJackpot’s izloze piecus laimigos skaitlus. Kad piecie laimejušie skaitli ir sagatavoti, tad no jaunas speli tvertnes, kura ir skaitli no 01 lidz 08, tike izlozeti divi papilspeles uzvarejušie skaitli.

EuroJackpot’a izredzes un skaitli.

Skaitlu potenciala iespeja laimet no kopeja numuru skaita.

78,10 % no sastaditas piemaksas.

Labas puses tabula Jus varat redzet piemaksas no EuroJackpot’a laimestiem.

Visparigi 78,10 % no laimestiem aiziet katra laimestu grupa, un atlikšie 21, 90 % tiek parskaititi dažados atbalstitajfondos no kuriem EuroJackpot’s nem naudu retos gadijumos, kad vairakas nedelas pec kartas tiek laimets Jackpot’s. Tas tiek sadalits, lai kompanija butu droša, ka ta spes garantet 10 milijonu Eiro lielu laimestu. Tas ir ka drošibas plosts.

Reizes, kad Jackpot’s netiek laimets, esošajam laimestu fondam tiem pievienots vel milijons Eiro, tas nozime, ka nakamaja nedela, tas bus jau 11 milijoni Eiro, ja tas atkarojas, tad trešaja nedela tas sasniedz jau 12 milijoni Eiro, ja jackpot’s laimets netiek, tad summa palielinas katru nedelu.

Jackpot’a bumbu tvertne var tikt griezta vairak ka 80 reizies (sakot ar 12 reizem), bet pirms 81. grieziena reizes bonuss 1 milijona Eiro apmera tiek sadalits starp parejiem laimestiem (saistiba ar iepriekš minetajiem procentiem).

Jackpot’a izmaksu likme ir 50%. Dažadas nacionalas agenturas izlemj ko darit ar atlikušajiem 50%.

Kapec Tev vajadzetu spelet EuroJackpot’u?

Neapgalvojam, ka Tev vajadzetu, bet kad tu saproti, ka EuroJackpot’a spele Tev izmaksa tikai 2 Eiro, bet dod iespeju laimet tik lielu naudas summu (lai ari iespeja ir neliela), tu sac apdomat velreiz.

Fakti par EuroJackpot’u.

EuroJackpot’s debiteja 2012. gada 23. marta.

2012. gada 23. marta tas debiteja visa Eiropa, bet to bija iespejams spelet jau 2012. gada 17. marta.

Fakti par EuroJackpot’u.

EuroJackpot’s bija cela jau ilgu laiku, tacu lielo stridu del sakuma datums tika atcelts vairakas reizes, tapec ari tiek uzskatits, ka bez Vacijas dalibas koorporacija starp valstim nebutu iespejama. Dalibvalstis ir Vacija, Italija, Spanija, Holande, Norvegija, Danija, Slovenija un iespejams tiks pievienotas vel daudzas citas valstis.

Kopeja aptuvena populacija sasniedz 170 milijonus, ka jaunus ta vecus potencialos klientus. Bet ta ka EuroJackpot’u nav atlauts spelet personam, kuras jaunakas par 18 gadiem, potencialo speletaju skaits ir tikai 120 milijoni cilveku.

EuroJackpot’a speletaju skaits.

Gaidams, ka katru nedelu tiks speletas aptuveni 50 milijoni slejas, aptuveni 6% no slejam katru nedelu tiek speletas Danija.

Loterijas vesture.

Sakotneji loterijas speles aizsakas Ženeva, jau 15. gadsimta, kur no 90 vardiem tika izlozeti 5 politiskie amati. Cilveki veica deribas par rezultatiem, no ši tika aizguta ideja 90 vardus aizstat ar 90 skaitliem, un ši 5:90 loterija atkal kluva par realitati.

Kadas ir izredzes laimet EuroJackpot’a?

Šaja spele ir 50 EuroJackpot’a bumbas vai skaitli un no tiem tiek izlozeti pieci laimigie skaitli, divi papildus veiksmigie skaitli tiks izlozeti no astonu ciparu bumbinu tvertnes.

Iespejamiba pareizi uzminet pirmos 5 veiksmigos skaitlus ir (50*49*48*47*46) / (5*4*3*2*1) = 2 118 760. Un šis rezultats tiek reizinats ar (8*7) / (1*2) = 45. Tatad iespejamiba pareizi uzminet EuroJackpot’a skaitlus un vinet galveno Jackpot’u ir 59 325 280:1. Ši statistika rada, ka Jackpot’am vajadzetu tikt laimetam aptuveni reizi piecas nedelas. Tomer EuroJackpot’a ir 12 laimestu kategorijas, kas nozime, ka kopuma iespejamiba laimet kadu laimestu ir 1:20, videji laime katra piekta sleja.

EuroJackpot’a izredzes un skaitli.

Ciparu skaits ar izredzem uzvaret.

Cik maksa EuroJackpot’a spele?

Spele EuroJackpot’a maksa 2 Eiro par sleju.

Cik liels ir EuroJackpot’a laimests?

Mazas iespejas laimet galveno EuroJackpot’u ( 59 325 280:1) un relativi augsta cena par speli (2 Eiro) padara laimestus lielus.

Ja sleja ar 5 laimigajiem skaitliem un 2 papildspeles skaitliem nav laimeta, tad laimests tiek parcelts uz nakamas piektdienas speli.

Kad EuroJackpot’s parsniedz 90 000 000 Eiro, Jackpot’a lidzekli tiek daliti ar parejam uzvaretaju kategorijam, priekš citiem laimestiem.

Izmaksas? Atmaksas likme bus 50%

EuroJackpot - Neliela palīdzība, lai izprastu kā darbojas

EuroJackpot - Neliela palīdzība, lai izprastu kā darbojas

EuroJackpot Jaunākie loterijas skaitļi

Euro Jackpot Uzvarētāju skaitu
piektdiena 21. aprīlis 2017, nedēļa 16.

Uzvarētāju skaitu
27
31
44
46
49
Star numuri
06
08

Neliela palidziba, lai izprastu ka darbojas EuroJackpot’s.

(Pazistams ari ka Euro Lotto, Euro Lottery, EuroJackpot).

2012.gada 23. marta EuroJackpot’s piedzivoja Eiropas limena debiju, tacu to bija iespejams spelet jau 2012. gada 17. marta.

EuroJackpot’s ir centies uzsakt darbibu jau ilgu laiku, bet tas ir ticis aizkavets, jo EuroJackpot’s ir alternativa tadai spelei ka Euro Millions, kas ir liegusi pieeju izlozem no citam valstim. Tas nebija apstridams lidz bridim, kad Vacija velejas nemt dalibu jaunaja EuroJackpot’a, pateicoties tam spele kluva pieejama ari parejai Eiropas sabiedribai.

EuroJackpot’am vajadzeja tadu lielu valsti Vacija ar vairakiem milijoniem iedzivotaju un beidzot Vacija izlema, ka bus dala no EuroJackpot’a.

Papildinot Vaciju, ari Italija, Spanija, Holande, Norvegija, Danija, Slovenija un Somija 2013. gada 1. Februari pievienojas EuroJackpot’am kopa ar tadam valstim ka Zviedrija, Islande, Latvija, Lietuva, Horvatija. Šobrid EuroJackpot’s atškiriba no Euro Millions ir pieejams visam Eiropas valstim. Tas nozime, ka vairak ka 730 milijoni iedzivotaji no visas Eiropas var spelet EuroJackpot’u katru piektdienu. Katra valsts pati izvelas piedalities, tacu dalibnieki, kuri nav dalibvalstu pilsoni spele piedalities nedrikst.

2013. gada 1. februari EuroJackpot’am papildinoties ar jaunam valstim tika atsaukts sakotnejais noteikums, ka bumbas var tikt samaisitas tikai 12 reizes. Tagad galeja robeža 90 milijoniem Eiro (aptuveni 63 milijoni latu) ir jasaglaba, tatad spelei ir javar sevi atmaksat.

Tas nozime – ja populacija ir aptuveni 170 milijoni potencialo pilsonu, bet ir jaatskaita cilvekus, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu ( jo vini pec likuma nedrikst spelet EuroJackpot’u), tad atliek aptuveni 120 milijoni cilveku, kas iespejams speles šo speli. Gaidams, ka katru nedelu EuroJackpot’s pardos aptuveni 50 milijonus iespejamo laimestu slejas. Katra sleja maksa 2 Eiro.

Katru piektdienu EuroJackpot’a laimejušie skaitli, tiek izlozeti Helsinkos, Zviedrija, un pec tam Vacija un Danija tie tiek apstiprinati. Katru piektdienas nakti tiek garantets laimests vismaz 10 milijonu Eiro apmera, ar noteikumu , ka ir uzmineti 5 Jackpot’a laimigie skaitli un speleta papildspele, kura uzmineti ari 2 papilspeles skaitli. Pedejas speles terminš ir plkst. 19:00 (pec Centraleiropas laika +1 GMT), skaitli tiek izstradati lidz plkst. 21:00 (pec Centraleiropas laika +1 GMT) un šeit tie tiek publiceti 23:00 (pec Centraleiropas laika +1 GMT).

Maksimalais EuroJackpot’s ir 90 milijoni Eiro, EuroJackpot’a nacionalas kompanijas ir izlemušas uzlikt šadu maksimumu, jo ja tas parsniedz šo naudas daudzumu, tad atlikusi nauda liktu škersli citam izlozem.

Šis ir labs veids ka parliecinaties, ka laimests neizaugs parak liels, jo nav pratigi kadam laut laimet vairak ka 90 milijonus Eiro, jo tas ir vairak ka pietiekams naudas daudzums, kas jebkuram eiropietim butu nepieciešams, pat 10 milijoni Eiro ir vairak ka butu nepieciešams.

Ka darbojas ši spele: Speles tvertne ir 50 bumbas ar skaitliem no 01 lidz 50, no šim piecdesmit bumbam EuroJackpot’s izloze piecus laimigos skaitlus. Kad piecie laimejušie skaitli ir sagatavoti, tad no jaunas speli tvertnes, kura ir skaitli no 01 lidz 08, tike izlozeti divi papilspeles uzvarejušie skaitli.

EuroJackpot’a izredzes un skaitli.

Skaitlu potenciala iespeja laimet no kopeja numuru skaita.

78,10 % no sastaditas piemaksas.

Labas puses tabula Jus varat redzet piemaksas no EuroJackpot’a laimestiem.

Visparigi 78,10 % no laimestiem aiziet katra laimestu grupa, un atlikšie 21, 90 % tiek parskaititi dažados atbalstitajfondos no kuriem EuroJackpot’s nem naudu retos gadijumos, kad vairakas nedelas pec kartas tiek laimets Jackpot’s. Tas tiek sadalits, lai kompanija butu droša, ka ta spes garantet 10 milijonu Eiro lielu laimestu. Tas ir ka drošibas plosts.

Reizes, kad Jackpot’s netiek laimets, esošajam laimestu fondam tiem pievienots vel milijons Eiro, tas nozime, ka nakamaja nedela, tas bus jau 11 milijoni Eiro, ja tas atkarojas, tad trešaja nedela tas sasniedz jau 12 milijoni Eiro, ja jackpot’s laimets netiek, tad summa palielinas katru nedelu.

Jackpot’a bumbu tvertne var tikt griezta vairak ka 80 reizies (sakot ar 12 reizem), bet pirms 81. grieziena reizes bonuss 1 milijona Eiro apmera tiek sadalits starp parejiem laimestiem (saistiba ar iepriekš minetajiem procentiem).

Jackpot’a izmaksu likme ir 50%. Dažadas nacionalas agenturas izlemj ko darit ar atlikušajiem 50%.

Kapec Tev vajadzetu spelet EuroJackpot’u?

Neapgalvojam, ka Tev vajadzetu, bet kad tu saproti, ka EuroJackpot’a spele Tev izmaksa tikai 2 Eiro, bet dod iespeju laimet tik lielu naudas summu (lai ari iespeja ir neliela), tu sac apdomat velreiz.

Fakti par EuroJackpot’u.

EuroJackpot’s debiteja 2012. gada 23. marta.

2012. gada 23. marta tas debiteja visa Eiropa, bet to bija iespejams spelet jau 2012. gada 17. marta.

Fakti par EuroJackpot’u.

EuroJackpot’s bija cela jau ilgu laiku, tacu lielo stridu del sakuma datums tika atcelts vairakas reizes, tapec ari tiek uzskatits, ka bez Vacijas dalibas koorporacija starp valstim nebutu iespejama. Dalibvalstis ir Vacija, Italija, Spanija, Holande, Norvegija, Danija, Slovenija un iespejams tiks pievienotas vel daudzas citas valstis.

Kopeja aptuvena populacija sasniedz 170 milijonus, ka jaunus ta vecus potencialos klientus. Bet ta ka EuroJackpot’u nav atlauts spelet personam, kuras jaunakas par 18 gadiem, potencialo speletaju skaits ir tikai 120 milijoni cilveku.

EuroJackpot’a speletaju skaits.

Gaidams, ka katru nedelu tiks speletas aptuveni 50 milijoni slejas, aptuveni 6% no slejam katru nedelu tiek speletas Danija.

Loterijas vesture.

Sakotneji loterijas speles aizsakas Ženeva, jau 15. gadsimta, kur no 90 vardiem tika izlozeti 5 politiskie amati. Cilveki veica deribas par rezultatiem, no ši tika aizguta ideja 90 vardus aizstat ar 90 skaitliem, un ši 5:90 loterija atkal kluva par realitati.

Kadas ir izredzes laimet EuroJackpot’a?

Šaja spele ir 50 EuroJackpot’a bumbas vai skaitli un no tiem tiek izlozeti pieci laimigie skaitli, divi papildus veiksmigie skaitli tiks izlozeti no astonu ciparu bumbinu tvertnes.

Iespejamiba pareizi uzminet pirmos 5 veiksmigos skaitlus ir (50*49*48*47*46) / (5*4*3*2*1) = 2 118 760. Un šis rezultats tiek reizinats ar (8*7) / (1*2) = 45. Tatad iespejamiba pareizi uzminet EuroJackpot’a skaitlus un vinet galveno Jackpot’u ir 59 325 280:1. Ši statistika rada, ka Jackpot’am vajadzetu tikt laimetam aptuveni reizi piecas nedelas. Tomer EuroJackpot’a ir 12 laimestu kategorijas, kas nozime, ka kopuma iespejamiba laimet kadu laimestu ir 1:20, videji laime katra piekta sleja.

EuroJackpot’a izredzes un skaitli.

Ciparu skaits ar izredzem uzvaret.

Cik maksa EuroJackpot’a spele?

Spele EuroJackpot’a maksa 2 Eiro par sleju.

Cik liels ir EuroJackpot’a laimests?

Mazas iespejas laimet galveno EuroJackpot’u ( 59 325 280:1) un relativi augsta cena par speli (2 Eiro) padara laimestus lielus.

Ja sleja ar 5 laimigajiem skaitliem un 2 papildspeles skaitliem nav laimeta, tad laimests tiek parcelts uz nakamas piektdienas speli.

Kad EuroJackpot’s parsniedz 90 000 000 Eiro, Jackpot’a lidzekli tiek daliti ar parejam uzvaretaju kategorijam, priekš citiem laimestiem.

Izmaksas? Atmaksas likme bus 50%